Denizim Gökyüzünde

Bugün yalnız kaldım yine
Çıktım sahile
Bıraktım kendimi
Mehtap beni yazmış bu gece
Ortak yönümüz
Hüzün ve parlaklık
Başaramadık olmadı
Ayrı yolları seçtik
Denizim gök yüzünde
Bense bakakaldım (bu gece)
Söz - Müzik: Çağrı ERDEM